Noderīga informācija

ZAĻĀS ATSLĒGAS SERTIFIKĀTU VAR IEGŪT:

UZSĀKOT DALĪBU PROGRAMMĀ VEICAMI ŠĀDI SOĻI:

DALĪBAS LĪDZMAKSĀJUMS ZAĻĀS ATSLĒGAS PROGRAMMĀ KATRĀ NO KATEGORIJĀM:

 • VIESNĪCAS UN HOSTEĻI (Kategorijā iekļaujas uzņēmumi, kuros ir vairāk nekā 15 viesu istabas)
  • Pieteikuma reģistrācija, prIekšizvērtējums – bezmaksas
  • Ikgadējais līdzmaksājums – 120 EUR2 EUR par katru viesu numuru.

 • MAZĀS TŪRISMA MĪTNES (Kategorijā iekļaujas uzņēmumi, kuros viesu istabu skaits nepārsniedz 15.)
  • Pieteikuma reģistrācija, priekšizvērtējums – bezmaksas.
  • Ikgadējais līdzmaksājums – 90 EUR. 
 • RESTORĀNI UN KAFEJNĪCAS (Kategorijā iekļaujas tie restorāni un kafejnīcas, kas neatrodas viesnīcās)
  • Pieteikuma reģistrācija, priekšizvērtējums – bezmaksas.
  • Ikgadējais līdzmaksājums – 120 Eur.
 • KEMPINGI UN BRĪVDIENU MĀJAS
  • Pieteikuma reģistrācija, priekšizvērtējums – bezmaksas.
  • Ikgadējais līdzmaksājums – 100–300Eur izvērtējot sniegtā servisa līmeni.
 • MUZEJI, TEMATISKIE CENTRI UN PARKI
  • Pieteikuma reģistrācija, priekšizvērtējums – bezmaksas.
  • Ikgadējais līdzmaksājums – 70–450Eur atkarībā no darbības jomas un komercdarbības statusa.
 • KONFERENČU CENTRI
  • Pieteikuma reģistrācija, priekšizvērtējums – bezmaksas.
  • Ikgadējais līdzmaksājums – 90-250Eur.

UZŅĒMUMA IEGUVUMI DARBOJOTIES ZAĻĀS ATSLĒGAS PROGRAMMĀ:

Avots: Increasing customer satisfaction through sustainability – TUI GROUP based on TUI Hotels&Resorts in 2020

ZAĻĀS ATSLĒGAS PROGRAMMAS KRITĒRIJI

Kopumā Zaļās Atslēgas kritēriju kopums aptver 150 dažādus kritērijus 13 grupās. Obligāti ieviešamo kritēriju skaits ir atkarīgs no pretendenta darbības formas – viesnīca, kempings, muzejs, restorāns u.tml. Svarīgi atzīmēt, ka programmas kritēriji iedalās obligātajos un vadlīniju kritērijos. Atbilstība obligāto kritēriju prasībām jānodrošina jau ar sertifikācijas pieteikuma brīdi, savukārt vadlīniju kritēriji ir ieviešami pakāpeniski, atkarībā no darbības ilguma programmā. Šeit, tabulā, vienuviet apkopotas kritēriju tematiskās grupas un sertifikācijas kategorijas. Zem katras sertificējamās kategorijas var redzēt, cik kritēriju no katras tematiskās grupas attiecināmi kā obligātie, cik kā vadlīniju un cik kritēriju attiecināmi kopumā.


Kritēriju mērķi:

 • Nodrošināt vadības un personāla iesaisti sertifikācijas procedūrā, kā arī sadarbību ar vides aizsardzības institūcijām un organizācijām un vietējo kopienu.
 • Nodrošināt informācijas par Zaļās Atslēgas programmu, tās mērķiem un tās ietvaros īstenoto aktivitāšu pieejamību viesiem un interesentiem.
 • Nodrošināt regulāru kopējā ūdens patēriņa fiksāciju un reģistrēšanu, kā arī nodrošināt konkrētu ūdens patēriņa limitu un daudzveidīgus pasākumus ūdens patēriņa samazināšanai. 
 • Videi draudzīgu, ekosertificētu tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu izmantošana uzkopšanas darbos.
 • Nodrošināt atbilstošu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tāpat arī kanalizācijas un notekūdeņu kontrolētu apsaimniekošanu.
 • Īstenot pēc iespējas vairākus enerģijas un resursu taupības pasākumus.
 • Nodrošināt pieaugošu apjomu ekosertificētu un/vai vietējās izcelsmes pārtikas produktu izmantošanu ēdināšanā, sekot līdzi pārtikas atkritumu apjomam, to pēc iespējas mazinot.
 • Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma zaļo zonu apsaimniekošanu, izvēloties atbilstošas tehnikas un līdzekļus, kā arī īstenot bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atbalsta iniciatīvas un pasākumus, zaļajās aktivitātēs iesaistot vietējo kopienu.
 • Nodrošināt korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipu ievērošanu uzņēmumā.
To top