Noderīga informācija

Zaļās Atslēgas programmas kritēriji

Kopumā Zaļās Atslēgas kritēriju kopums aptver 150 dažādus kritērijus 13 kritēriju grupās. Obligāti ieviešamo kritēriju skaits ir atkarīgs no pretendenta darbības formas – viesnīca, kempings, muzejs, restorāns u.tml.

Svarīgi atzīmēt, ka programmas kritēriji iedalās obligātajos un vadlīniju kritērijos. Atbilstība obligāto kritēriju prasībām jānodrošina jau ar sertifikācijas pieteikuma brīdi, savukārt vadlīniju kritēriji ir ieviešami pakāpeniski, atkarībā no darbības ilguma programmā.Šeit, zemāk, vienuviet apkopotas kritēriju tematiskās grupas un sertifikācijas kategorijas. Zem katras sertificējamās kategorijas var redzēt, cik kritēriju no katras tematiskās grupas attiecināmi kā obligātie, cik kā vadlīniju un cik kritēriju attiecināmi kopumā.Kritēriju mērķi

  • Nodrošināt vadības un personāla iesaisti sertifikācijas procedūrā, kā arī sadarbību ar vides aizsardzības institūcijām un organizācijām un vietējo kopienu.
  • Nodrošināt informācijas par Zaļās Atslēgas programmu, tās mērķiem un tās ietvaros īstenoto aktivitāšu pieejamību viesiem un interesentiem.
  • Nodrošināt regulāru kopējā ūdens patēriņa fiksāciju un reģistrēšanu, kā arī nodrošināt konkrētu ūdens patēriņa limitu un daudzveidīgus pasākumus ūdens patēriņa samazināšanai. 
  • Videi draudzīgu, ekosertificētu tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu izmantošana uzkopšanas darbos.
  • Nodrošināt atbilstošu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tāpat arī kanalizācijas un notekūdeņu kontrolētu apsaimniekošanu.
  • Īstenot pēc iespējas vairākus enerģijas un resursu taupības pasākumus.
  • Nodrošināt pieaugošu apjomu ekosertificētu un/vai vietējās izcelsmes pārtikas produktu izmantošanu ēdināšanā, sekot līdzi pārtikas atkritumu apjomam, to pēc iespējas mazinot.
  • Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma zaļo zonu apsaimniekošanu, izvēloties atbilstošas tehnikas un līdzekļus, kā arī īstenot bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atbalsta iniciatīvas un pasākumus, zaļajās aktivitātēs iesaistot vietējo kopienu.
  • Nodrošināt korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipu ievērošanu uzņēmumā.
To top