Vadlīnijas

Šeit atrodami un lejupielādei pieejami Zaļās Atslēgas programmas sertifikācijas ieviešanas kritēriji un vadlīnijas. Tajās atradīsi informāciju par Zaļās Atslēgas programmu, sertifikāta iegūšanu, kritēriju sistēmu, kvalitātes kontroli, kā arī gūsi ieskatu pašos kritērijos un to izpildes prasībās.

Vadlīnijās ir apvienoti kritēriji, kas attiecināmi uz visām programmas ietvaros sertificējamām kategorijām. Pie katra kritērija ir norādīts, uz kuru sertifikācijas kategoriju kritērijs ir attiecināms, kā arī vai tas ir attiecināms kā obligātais vai vadlīniju kritērijs.

Savukārt informāciju par pieteikšanos un dalību programmā atradīsi šeit.

To top