Zaļās Atslēgas programma

Izgūts no https://www.greenkey.global/

Kas ir Zaļā Atslēga?

Zaļā Atslēga ir vadošais izcilības standarts atbildīgas attieksmes pret vidi un ilgtspējīgas darbības jomā tūrisma nozarē globālā līmenī. Zaļā Atslēga kopš tās dibināšanas starptautiskajā līmenī ir kļuvusi par visstraujāk augošo tūrisma ekosertifikācijas sistēmu viesmīlības nozarē.

Dalība sistēmā atspoguļo uzņēmuma vai iestādes apņemšanos ievērot augstus vides standartus. Tas ir kā solījums uzņēmuma viesiem, ka, izvēloties šeit apmesties un viesoties, viņi palīdz panākt pārmaiņas vides un ilgtspējas līmenī. Sagaidāmie augstie vides standarti tiek nodrošināti ieviešot virkni kritēriju visās klientu komunikācijas un resursu pārvaldības jomās, nodrošinot stingru dokumentāciju un regulāru kvalitātes kontroli.

Zaļā Atslēga tiek piešķirta: 

  • viesnīcām un hosteļiem;
  • kempingiem un brīvdienu parkiem;
  • mazajām tūrisma mītnēm;
  • restorāniem un kafejnīcām;
  • muzejiem, tematiskajiem parkiem un centriem;
  • konferenču centriem.


Programmas galvenie mērķi ir: 

  • palielināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu darbības metožu un tehnoloģiju izmantošanu, tādējādi samazinot kopējo resursu izmantošanu;
  • paaugstināt izpratni un radīt izmaiņas tūrisma iestāžu viesu, darbinieku un piegādātāju uzvedībā;
  • palielināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu metožu izmantošanu un izpratni, lai radītu uzvedības izmaiņas viesmīlības un tūrisma nozarē kopumā.


Zaļās Atslēgas programma savas darbības pamatā ir izvirzījusi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus:

Plašāku informāciju par Zaļās Atslēgas programmu atradīsiet starptautiskajā mājaslapā: https://www.greenkey.global/

Ar starptautiskās Zaļās Atslēgas programmas politiku var iepazīties šeit:

https://www.greenkey.global/costs-policies

To top