BLASTIC

Vides izglītības fonds sadarbībā ar partnerorganizācijām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā uzsāka īstenot projektu BLASTIC. Tā mērķis bija samazināt plastmasas atkritumu un, līdz ar to, bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā.  Projekts BLASTIC 2016-2018 tika finansēts no The Central Baltic Programme 2014-2020.

To top