EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības. 

2021. gadā Rīcības dienas notiks no 15. – 28. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad – “Īstais brīdis sākt…

Šogad Rīcības dienas veltītas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM) un pēdējai ANO Rīcības desmitgadei. Līdz ANO mērķu sasniegšanai atlikuši tikai 9 gadi un klimata pārmaiņu ierobežošanai vēl mazāk, tāpēc ir īstais brīdis sākt rīkoties, lai līdz 2030. pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta.

Katrs Rīcības dienu dalībnieks varēs papildināt saukli ar to rīcību/ām, ko vēlētos sākt… Tā būtu apņemšanās, kas palīdz aktualizēt un risināt steidzamākās globālas vides problēmas un virzīties uz IAM sasniegšanu. Aktivitātes var veidot par jebkuru jūsu iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas saistīti ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Piemērus konkrētām prioritārām rīcībām atradīsiet labajā pusē sadaļā Dokumenti. (Skat. dokumentu ERD2021-pamatinformācija-padomi)

Rīcības dienu plānošanas un īstenošanas soļi:

1) Problēmas izpēte un izvēle – izmantojot mūsu un citus piedāvātos materiālus, izpētiet tematiskos virzienus savās stundās, piemēram, piedaloties UNESCO LNK Pasaules lielākajā mācību stundā,  vai ārpus stundu aktivitātēs. Izvēlēties aktualizējamo tēmu, kas saistīta ar IAM. (skat. zemāk materiālu saites par IAM un labajā pusē pievienotu dokumentu ERD2021-pamatinformācija-padomi)

2) Risinājumu apzināšana – Divi varianti: 1) atrodiet pētāmās problēmas risinājumu, ko esat jau ieviesuši, sasniedzot izmērāmus rezultātus (tas gadījumā, ja vēlaties popularizēt savu labo praksi) vai 2) izdomājiet risinājumu aktuālai vides problēmai, ko šogad apņematies ieviest savā skolā un ikdienā.

Neatkarīgi no izvēlētā varianta papildiniet saukli “Īstais brīdis sākt…” ar to rīcību/ām, ko jūs vēlētos sākt īstenot, veicināt savā ikdienā, ģimenē, skolā, kopienā, kas palīdz virzīties uz IAM sasniegšanu.

3) Vēstījuma, aktivitāšu sagatavošana, īstenošana un izziņošana – izdomājiet aktivitātes, veidus, kā izglītosiet par izvēlēto tēmu un pastāstīsiet par saviem sasniegumiem, labo praksi vai jauno apņemšanos gan savas iestādes, gan vietējās kopienas pārstāvjiem. 

4) Izaicinājums vietējai kopienai– izaiciniet pārējos (piem., pašvaldības pārstāvjus, citas izglītības iestādes, ģimenes, vietējos iedzīvotājus) izmēģināt rīcības, ko īstenojat savā ikdienā vai apņematies uzsākt. Aicieniet sākt savu vai pievienoties jūsu rīcībai. 

5) Izaicinājums sabiedrībai – pasākumu, izaicinājumu laikā uzņemiet fotogrāfijas, veidojiet rakstus vai pat video. Tos apkoposim un izmantosim, lai popularizētu jūsu pieredzi un kopumā izaicinātu sabiedrību dzīvot videi draudzīgāk. Iesūtītā informācija sniegs iespēju arī piedalīties Rīcības dienu konkursā.

Informāciju par Ilgtspējīgiem attīstības mērķiem un idejas rīcībām var atrast: https://ej.uz/iam-izglitibahttps://ej.uz/iam-komikss

Rīcības dienu kampaņas mērķi:

-> Rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
-> Mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
-> Attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
-> Iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
-> Papildināt skolu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
-> Veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

Reģistrācija

Mums ir ļoti svarīgi parādīt lielo Rīcības dienu pasākumu skaitu un ietekmi, tādēļ lūgums līdz 1. novembrim Rīcības dienu dalībniekus reģistrēt visus pasākumus šeit – https://ej.uz/erd2021 Ja nokavējāt termiņu, tad droši arī reģistrējiet savas aktivitātes.

Ieskatam iepriekšējo gadu aktivitāšu apraksti un foto pieejami albumos VIF Facebook lapā – http://ej.uz/pv8n un https://padlet.com/jaunumi/ERD2020 

Rīcības dienu konkurss
Lai mums būtu iespēja dalīties ar paveikto un jūsu skola varētu piedalīties konkursā, pēc rīcības dienu aktivitāšu paveikšanas līdz 29.11 aicinām visus dalībniekus pievienot īsu kopsavilkumu par īstenotajiem pasākumiem Padlet platformā : https://ej.uz/erd21konkurss (Norādes par konkursu skat. pie Dokumenti – ERD2021-publicitāte-un-konkurss)


Ekoskolu Rīcības dienas kampaņa 2021 paredz:

1) Apmācības brīvprātīgajiem jauniešu mentoriem un līderu skolu Ekoskolu jauniešiem (oktobris),
2) Akciju “Pasaules lielākā mācību stunda” sadarbībā ar UNESCO LNK (20.09-31.10),
3) Ekoskolu Rīcības dienas 15.11- 28.11),
4) Jauniešu, izglītības iestāžu un lēmumu pieņēmēju diskusiju par IAM, NAP2027 un vietējo iniciatīvu lomu (decembris)

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet uz ekoskolas@videsfonds.lv

Aicinām izmantot arī tēmturus #ĪstaisBrīdisSākt #RīcībasDienas2021 

Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa tiek īstenota projekta “Atbalsts Vides izglītības fonda programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

***

To top